NGO - Serwis Organizacji Pozarządowych

Tryb pozakonkursowy - wezwanie do składania uwag

2017-03-06

Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 roku, Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o celowości dofinansowania zadań wnioskowanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O obchodach Powstania Krakowskiego

2017-03-02

171 rocznica (1846-2017) Powstania Krakowskiego w Wieliczce, Podgórzu, Gdowie. W lutym 1846 r. w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej wybuchło powstanie narodowe, chłopskie Zachodniej (miało ogarnąć wszystkie ziemie polskie pod zaborami).

Rodzinne animacje i zabawy

2017-03-02

Turniej drużyn młodzieżowych

2017-03-02

Tryb pozakonkursowy

2017-02-28

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 „Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2017 rok”.

Rozstrzygnięcie konkursu projektów o dotacje dla klubów sportowych w 2017 roku

2017-02-22

13 lutego 2017 roku, Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych. Wykaz klubów oraz przyznanych dotacji zawierają załączniki.

< poprzednie  [0][1][2][3][4][5][6][7]  następne >