NGO - Serwis Organizacji Pozarządowych

Projekt pt. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni

2017-03-09


Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni.
Kandydaci do udziału w projekcie:
•    są osobami w wieku 18 – 67 lat,
•    zamieszkują teren woj. małopolskiego,
•    są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
•    są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo,
•    są osobami pracującymi,
•    pochodzą z terenów powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. powiatów, w których wartość syntetyczna wskaźnika jest niższa od średniej dla woj. małopolskiego,
•    są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
•    doświadczyły wielokrotnego wykluczenia społecznego,
•    korzystają z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
•    nie posiadają doświadczenia zawodowego,
•    uzyskują niskie dochody,
•    posiadają orzeczenie lub zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:

•    zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla wszystkich uczestników, dopasowanej do potrzeb i zasobów na podstawie nowoczesnej diagnostyki QEEG,
•    wsparcie psychologiczne,
•    pośrednictwo pracy, pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
•    poradnictwo rodzinne i wsparcie terapeutyczne rodziny, z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia, tzw. Otwartego Dialogu,
•    kursy zwiększające kompetencje i umiejętności społeczne EX-IN,
•    specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe,
•    płatne staże zawodowe,
•    możliwość skorzystania z mieszkania wspomaganego
Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja „Leonardo”, osiedle Młodości 8, 31-908 Kraków
W ramach projektu Fundacja Leonardo zaplanowała przeprowadzenie 4 tur rekrutacyjnych, pierwsza tura rekrutacyjna zakończy się 15 marca br.

Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.

Załączniki:
Formularz_zgłoszeniowy_Aktywni_Kompetentni_Samodzielni
Karta_oceny_form_rek
Komp_Plakat_ A2_15_02_2014
Regulamin_Uczestnictwa_w_projekcie
Kontakt:
aktywnaintegracja@fundacja-leonardo.pl
Telefon: 505 005 552
Poniedziałek – piątek
8:00 – 15: 30
Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są w załączonych materiałach i na stronie: www.fundacja-leonardo.pl

Serdecznie pozdrawiamy zapraszając do owocnej współpracy,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Paweł Łanoszka
Koordynator projektu
tel. 531 533 575
Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo"
oś. Młodości 8, 31-908 Kraków