NGO - Serwis Organizacji Pozarządowych

90 SPOTKANIE Z CYKLU „MNIE TA ZIEMIA od innych droższa”

2017-03-09

STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI”, ZWIĄZEK WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STALINOWSKIEGO W KRAKOWIE, GIMNAZJUM W KOŹMICACH WIELKICH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE
ZAPRASZAJĄ NA 90 SPOTKANIE Z CYKLU „MNIE TA ZIEMIA od innych droższa” pt. „STAWIALIŚMY OPÓR KOMUNIE W LATACH 1944 – 1956”

10.03. (piątek) 2017 r. o godz.12.45 w Gimnazjum w Koźmicach Wielkich- M. Pieronek
15. 03. (środa) 2017 r. o godz.12.35 w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce –
T. Hankus, M. Pieronek
21.03.(wtorek) 2017 r. o godz. 12.30 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wieliczce – S. Szuro. Prezentacja książki autorstwa: Krzysztofa Czerwińskiego i syna Piotra pt. „Kamienie wracają nocą”.
W programie:
1. Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” – „1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Organizacje antykomunistyczne na terenie Małopolski i Wieliczki w okresie stalinowskim w latach 1944-1956” – 152 i 206 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, „Biblioteczka Wielicka” zeszyty: 97 (2010 r.), 152 (2015)
2. Kapitan Tadeusz Hankus, lat 86, prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie, więzień polityczny w latach 1952-1955 – „Organizacja niepodległościowa Obóz Zjednoczonej Młodej Polski w latach 1945-1952”.
3. Porucznik Mieczysław Pieronek, lat 85, sekretarz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie, więzień polityczny w latach 1950-1953 - „Organizacja niepodległościowa Związek Młodzieży Patriotycznej - Nowe Wyzwolenie”.
4. Kapitan Stanisław Szuro, lat 97, żołnierz ZWZ –AK ps. „Kruk”, „Zamorski”, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, po wojnie żołnierz podziemia niepodległościowego, więzień polityczny w l. 1946-56) (3.02.1947 r. skazany na karę śmierci), nauczyciel historii, członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.