NGO - Serwis Organizacji Pozarządowych

Zjazd OR PCK

2017-03-09

ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W WIELICZCE
ma zaszczyt zaprosić na doroczny ZJAZD OR PCK
W DNIU 16 MARCA (środa) 2017 ROKU
Godz. 13:30 – 15:00
Aula w Centrum Kultury i Turystyki Wieliczce
Rynek Górny 6

PROGRAM
Część I, godz. 1330
Uroczyste posiedzenie Rejonowej Rady Reprezentantów, Zarządu Rejonowego
i Komisji Rewizyjnej Oddziału PCK w Wieliczce
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.    Wręczenie honorowych odznaczeń, dyplomów i podziękowań.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w 2016 roku.
4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu.
5.    Uchwala w sprawie absolutorium dla członków Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6.    Dyskusja oraz składanie wniosków dotyczących programu działania w 2017 roku.
Część II, godz.1400
Doroczne spotkanie z przedstawicielami klubów Honorowych Dawców Krwi
z terenu Powiatu Wielickiego.
Sprawozdania z działalności w 2016 roku:
1. Klubu HDK przy Kopalni Soli w Wieliczce
2. Klubu HDK im. Ziemi Niepołomickiej przy Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice
3. Młodzieżowego Klubu HDK w Wieliczce
4. Klubu HDK przy Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Wieliczce
5. Informacja o działalności Klubu HDK „Kropelka” z Niepołomic.
III Zakończenie obrad.
Obecność delegatów obowiązkowa.
Prezes OR PCK w Wieliczce
mgr Henryk Uhryński

RSVP Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Wieliczce, ul. Szpunara 8, tel. 12 278 32 42